واحد کسب و پیشه

null

مهندس....

مسئول امور کسب و پیشه

معرفی و شرح وظایف
 • صدورجوابیه برای متقاضیان  پروانه کسب که از سوی اتحادیه ها معرفی میشوند
 • پلمپ واحدهای صنفی متخلف
 • صدور اخطارجهت کسبه متخلف
 • همکاری مستمر با اداره بازرگانی و نظارت شهرستان جهت بازرسی از واحدهای صنفی
 • پیگیری وصول عوارض سالیانه کسب و پیشه
 • پیگیری و اخذ مجوز از شورای اسلامی جهت نرخ گذاری کرایه تاکسی شهری و تاکسی تلفنی
 • سرکشی به خبازی های شهر و معرفی افراد متخلف به شورای آرد و نان
 • صدور دفترچه و کارت تاکسی شهری جهت تاکسی های موجود شهر
 • فعال نمودن سیستم رایانه کسب و به روز رسانی اطلاعات کسب در سالجاری
 • پیگیری وصول عوارض کسب
واحدهای زیربط
– واحد اصناف
– واحد 
– واحد 
بخشنامه ها
بخشنامه های مرتبط با امور کسب و پیشه 
فرم ها
جهت دریافت فرم بر روی لینک هر فرم کلیک کنید
گزارشات
لیست گزارشات عملکردی شهرداری…..
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال اول سال
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال دوم سال
برنامه های آتی
لیست برنامه های آتی شهرداری ……..
فهرست