مجوز تغییر کاربری ملک

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: صدور مجوز تغییر کاربری ملک نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

فرآیند درخواست تغییر کاربری ملک:
تعيين نوع بهره برداري از زمين را كاربري مي گويند .

كاربري هاي شهري :
1. كاربري مسكوني : شامل منازل مسكوني با تراكم هاي كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد .
2. كاربري آموزشي : شامل مهدكودك و كودكستان ، دبستان … دانشگاه
3. كاربري فرهنگي و مذهبي : شامل سينما ، تئاترخانه، كتابخانه ، حسينيه و مسجد
4. كاربري فضاي سبز : شامل پارك كودك ، پارك فضاي سبز، كمربند سبز و قبرستان ها
5. كاربري ورزشي شامل زمينهاي بازي باشگاه ها ي ورزشي و استاديوم هاي ورزشي
6. كاربري بهداشتي : شامل درمانگاه ها ، كلينيك ها و بيمارستان ها
7. كاربري پاركينگ : شامل پاركينگ هاي طبقاتي و همكف
8. كاربري تجهيزات شهري : شامل آب ، برق،گاز،تلفن،فاضلاب و ساير تأسيسات
9. كاربري خدمات شهري : شامل آتش نشاني ، پست و مخابرات ، نواحي شهرداري و حوزه هاي نيروي انتظامي
10. كاربري اداري : شامل وزارتخانه ها ، نهادهاي انقلابي ، شهرداري ها
11. كاربري خدمات عمومي : شامل كشتارگاه ها ، مترو
12. كاربري انبارداري : شامل انبارها، سردخانه ها ،بار اندازها
13. كاربري صنعتي : شامل كارگاه ها ، كارخانجات ، تعميرگاه ها و كارگاه هاي توليدي
14. كاربري تجاري ، شامل سوپر ماركت ها، مغازه ها، رستوران، عمده فروشي
15. كاربري حمل و نقل : شامل ترمينال هاي اتوبوس هاي مسافربري، ايستگاه مترو و پايانه هاي راه آهن و فرودگاه ها .
16. كاربري كشاورزي : شامل اراضي مزروعي و صيفي كاري
17. كاربري باغات: باغ هاي خصوصي
18. كاربري ذخيره شهري

مدارک مورد نیاز

ارائه درخواست تغییر کاربری ملک

ارائه مدارك مالكيت

فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه

قوانین و مقررات

1) اگر ذينفع مجاز به تغييركاربري
• الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري
• ب-1: تنظيم توافقنامه با امضاء شهردارو مالك
• ب-2:تهيه كروكي محل با مقياس 500/1
• ب- 3: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك
تبصره : ضمنا حسب ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.
• ب-4: ارائه عوارضات متعلقه به مالك
• ب-5: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد.

2. طرح در كميسيون ماده 5 استان :
• تقاضاها منضم به كروكي موقعيت ملك و استعلام مربوطه باتوجه به نوع كاربري و نامه شهرداري به كميته كار ماده 5 استان ارسال و پس از طرح در كميته موضوع به كميسيون ماده 5 استان ارجاع مي گردد.
• كميسيون پس از رأي گيري نتيجه را طي صورتجلسه اي به شهرداري ارسال مي كند
• قابل تغيير كاربري نباشد : مراتب كتباً به مالك اعلام مي گردد.
• قابل تغيير كاربري باشد : يك نسخه از صورتجلسه در پرونده ملك ضبط مي گردد.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

فرآیند ارائه خدمت

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

تعیین بازدید

تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

بازدید کارشناس فنی

بازديد كارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

تکمیل کارت گذربندی

تكميل كارت گذربندي

تعیین کاربری

تعيين كاربري، حدود تعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي
تعداد مراجعات حضوری

10-20 نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
آیا برای تبت درخواست حضور مالک الزامی است؟
آیا برای تبت درخواست حضور مالک الزامی است؟
فهرست