عوارض خودرو

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: عوارض خودرو نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

عوارض خودرو

مدارک مورد نیاز
  • كارت شناسايي يا كارت ملي
  • اصل يا كپي برگ سبز يا كارت ماشين يا وكالت خريدار
  •  اصل كليه فيش هاي پرداختي عوارض سالهاي قبل
استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان

استعلام از سازمان...

استعلام از سازمان...

فرآیند ارائه خدمت
  • محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه واحد درآمد
  • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
  • جهت پرداخت عوارض خودرو آخرين فيش پرداختي سال قبل الزامي ميباشد .
  • مراجعه به واحد درآمد جهت تهيه برچسب و ثبت عوارض در رايانه
تعداد مراجعات حضوری

10-20 نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :

نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
عوارض خودرو بر چه اساس برآورد می گردد؟
فهرست