صدور پروانه ساخت

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: صدور پروانه ساخت نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات
استعلامات مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
متوسط زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد مراجعات حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال)
نحوه دسترسی خدمت
فرم های الکترونیکی
نمودار مراحل دریافت خدمت
پرسش و پاسخ
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
شرح خدمت

فرآیند صدور پروانه ساخت در واقع مجوز شهرداری برای احداث بنا ، تعمیر و تغییر اساسی در ساختمان می باشد..
انواع پروانه های ساختمانی عبارتند از:
پروانه اراضی بایر، تخریب و نوسازی، توسعه بنا، تغییرات، تبدیلات، تغییر نقشه، تمدید پروانه، تعویض سقف، تعویض مهندس ناظر

قوانین و مقررات

اگر ذينفع مجاز به تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي
• الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد
• ب-1:نياز به تغيير كاربري و… نداشته باشد طبق ضوابط به رديف 4 مراجعه كند.
• ب-2:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد:
تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام اخذ و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.

استعلامات مورد نیاز

استعلام از سازمان....

استعلام از سازمان تامین اجتماعی

استعلام از سازمان آتش نشانی

فرآیند ارائه خدمت
 • بازدید کارشناس شهرسازی
 • بررسی گزارش شهرسازی و صدور استعلام از ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت
 • موافقت با صدور پروانه ساختمانی
 • دستور تهیه نقشه ساختمانی
 • مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی زرندیه برای تهیه نقشه ساختمانی
 • ارائه نقشه ساختمانی تهیه شده توسط مالک به شهرسازی به انضمام گواهی امضاء مالک و ناظر بر روی فرم نظام مهندسی
 • استعلام از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ
 • تنظیم پیش نویس پروانه ساختمانی
 • محاسبات عوارض پروانه ساختمان توسط واحد محاسبات درآمد
 • پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحدهای مربوطه
 • اخذ برگ تعهد نظارت که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده توسط امور مهندسین ناظر
 • امضای پیش نویس پروانه ساختمان با حضور مهندس ناظر در شهرداری
 • تنظیم دفترچه شناسنامه ساختمانی
 • تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی
 • دبیرخانه جهت صدور پروانه ساختمانی
تعداد مراجعات حضوری

10-20 نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)
مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
نحوه دسترسی خدمت
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ
چه مدت پس از ثبت درخواست پروانه صادر می شود؟

مدت زمان صدور پروانه ………… است.

چگونه از صدور پروانه خود مطلق شویم؟

پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.

فهرست