درخواست اعلان دوره های آموزشی شهرداری جهت ثبت نام

شهروندان گرامی می توانند با درج اطلاعات خود از طریق پیامک یا ایمیل از دوره های آموزشی شهرداری اطلاع یافته و ثبت نام کنند.
  • انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.
  • انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.
فهرست