ارتباط با شورای اسلامی

شهروندان گرامی می توانید سولات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. نظرات و پیشنهادات شما راهنمای راه ما خواهد بود.

  • نشانی: استان اصفهان- شهرستان لنجان- شهر باغشاد- شورای اسلامی شهر باغشاد
  • پست الکترونیک: info@baghshad.ir
  • دورنگار شهرداری: 03152353488
  • تماس: 03152352155

ارسال پیام به شورای اسلامی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp3, mp3, mov, mpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست